EMS direktyva dėl prietaisų

Direktyva 2004/108 / EB apriboja elektromagnetinių emisijų įrangos ir stacionarių įrenginių, siekiant išvengti trukdžių priežastį kitos įrangos arba stacionarius įrenginius arba kad ji gali turėti įtakos trukdžių.

Tai reiškia, Elektra (ON) ic prietaisų ir įrengimų, kuriuose yra elektros (ON) IC komponentus. Gamintojas arba importuotojas turi atlikti vidaus audito procedūrą, siekiant įvertinti, ar įranga atitinka esminius reikalavimus dabartinę direktyvą.

Dabartinis ir būsimas direktyva

Direktyva 2004/108 / EB

Dabartinė EMS direktyva

Richtlijn 2014 m / 30 / ES

Balandžio 19, 2016, dabartinė EMS direktyva bus panaikinta ir pakeista Direktyva 2014/30 / ES

Ar norėtum...